Dla Mieszkańca

Przystąp do Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca!

Jak informuje burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek: „Rozpoczęliśmy intensywne prace nad wprowadzeniem „Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca”. Karta powstaje z myślą o międzyzdrojanach, którzy dzięki niej zyskają dostęp do szerokiego pakietu usług – niektórych dostępnych bezpłatnie, a innych z rabatami. Ruszamy już od marca !”.

Międzyzdrojska Karta Mieszkańca to program skierowany wyłącznie do mieszkańców Gminy Międzyzdroje. Każda osoba zamieszkująca na terenie Gminy Międzyzdroje, która pobiera świadczenia z Ośrodka Opieki Społecznej w Międzyzdrojach lub rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem jako miejsce zamieszkania obszar Gminy Międzyzdroje. Warto więc rozliczając swój PIT wskazać na adres zamieszkania Gminę Międzyzdroje.

Projekt „Międzyzdrojska Karta Mieszkańca” ma również na celu poprawę warunków życia mieszkańców, umocnienie poczucia tożsamości lokalnej oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez możliwość ich reklamowania w zamian za oferowane na rzecz mieszkańców rabaty. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca może stać się również instrumentem skłaniającym osoby spoza gminy do osiedlania się na jej terenie.

Użytkownik karty będzie miał możliwość bezpłatnego odwiedzenia obiektów kultury i sportu oraz poznania różnych atrakcji Międzyzdrojów. W ramach programu nastąpi wprowadzenie systemu zniżek, ulg, uprawnień i preferencji oferowanych przez gminę, jednostki organizacyjne gminy oraz Partnerów, którzy przystąpią do realizacji Programu. Planowane jest wprowadzenie „międzyzdrojskiego becikowego” oraz specjalnego Bonu Seniora a także zintegrowanie systemu strefy płatnego parkowania z kartą .

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Przystąp do Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca!

Program pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca wprowadza się w celu poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Międzyzdroje, poprzez wprowadzenie systemu zniżek, ulg, uprawnień i preferencji oferowanych przez gminę, jednostki organizacyjne gminy oraz Partnerów, którzy przystąpią do realizacji Programu. Jest Programem, który umożliwi podejmowanie innych działań w obszarach społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Międzyzdroje, w szczególności na rzecz rodziny, opieki nad dziećmi, seniorów, w zakresie dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych, miejsc kultury, sportu i rekreacji oraz innych usług, oferowanych przez gminę i partnerów Programu.

Międzyzdrojska Karta Mieszkańców może stać się instrumentem:
1) skłaniającym osoby spoza gminy do osiedlania się na terenie Gminy Międzyzdroje;
2) zachęcania do korzystania z oferowanych atrakcji, usług oraz udziału w życiu kulturalnym i sportowym miasta;
3) promocji, jako gminy przyjaznej mieszkańcom;
4) umocnienia poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
5) większej identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania;
6) współpracy z firmami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Międzyzdroje, poprzez włączenie ich działalności w życie społeczne gminy;.
7) zwiększenia dochodów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który może być przeznaczony na realizację programu na rzecz mieszkańców Gminy Międzyzdroje.

Zapraszam Państwa do udziału w Programie pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca, jako narzędzia do podejmowania daleko idących działań na rzecz społeczności lokalnej Gminy Międzyzdroje.
Zapraszamy

Mateusz Bobek
Burmistrz Międzyzdrojów

Jak uzyskać kartę?

By uzyskać kartę należy wypełnić wniosek o wydanie karty mieszkańca. Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach
lub pobrać w wersji elektronicznej z zakładki Dla Mieszkańca.

Wypełniony czytelnie wniosek należy złożyć zwrotnie w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5,
w pokoju nr 6 (Ewidencja ludności), w wyznaczone dni tygodnia.

Do wniosku należy okazać dokument potwierdzający spełnienie kryterium np. oryginał pierwszej strony PIT za ostatni rok podatkowy, poświadczony przez Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim, lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach o korzystaniu ze świadczeń.

Karta zostanie wydana bezpłatnie, imiennie dla wnioskodawcy oraz członków jego rodziny i przesłana w terminie do 30 dni
od dnia złożenia wniosku listownie. Istnieje również możliwość indywidualnego jej odbioru, po uprzednim umówieniu terminu
w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach pod numerem tel. 91 327 56 33.

Masz pytania? Zadzwoń do Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Międzyzdrojach tel. 798 129 494 lub 609 519 590
lub wyślij wiadomość na: adres e-mail:
um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl lub anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl.

Zostaw podatek w Gminie Międzyzdroje Rozlicz PIT w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim i wskaż jako miejsce zamieszkania Międzyzdroje. Nie musisz być tu zameldowany,

Część mieszkańców Gminy Międzyzdroje rozlicza swój PIT w innych gminach. To duża strata dla budżetu gminy. Ponad 40 procent rocznego podatku dochodowego PIT nie trafia bowiem do skarbu państwa, a jest przekazywane gminie, w której zostało dokonane rozliczenie. To spory zastrzyk gotówki. Pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na budżet obywatelski, transport publiczny czy edukację. Aby rozliczyć PIT ze wskazaniem miejsca zamieszkania Gminę Międzyzdroje, nie trzeba być tu zameldowanym. Wystarczy w rozliczeniu wskazać swój adres zamieszkania. Każdy, kto to zrobi, może korzystać ze zniżek i ulg oferowanych przez gminę, jednostki organizacyjne czy Partnerów Programu.

Jeśli ktoś mieszka w Gminie Międzyzdroje i jest z miastem związany, może swój podatek zostawić tutaj. Wystarczy, że w zeznaniu za rok 2020 wpisze Międzyzdrojski adres. Do celów podatkowych bowiem liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

WNIOSEK O WYDANIE KARTY
WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE KARTY
WNIOSEK NA BON SENIORA
WZÓR KARTY MIESZKAŃCA
WZÓR KARTY BECIKOWE