Aktualności

MIĘDZYZDROJSKA KARTA MIESZKAŃCA – AKTUALNOŚCI I STATYSTYKI

Mija już 5 miesięcy od wdrożenia programu pn. Międzyzdrojska
Karta Mieszkańca.

Jakie jest zainteresowanie mieszkańców  i ile kart zostało już wydanych? Jak
informuje Burmistrz Mateusz Bobek: zainteresowanie
mieszkańców jest spore. Wydaliśmy dotychczas 1 301 kart mieszkańca.  Przeliczając na 1 mieszkańca gminy jesteśmy na
poziomie 20% wydanych kart. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę, że projekt
funkcjonuje od marca uważam, że to dobry wynik.  Do urzędu wpłynęło również 409 wniosków o wypłatę
świadczenia pn. Bon Seniora. Z budżetu Gminy Międzyzdroje wypłaciliśmy seniorom
61 350 zł. 
Sezon
w pełni, lecz my pozyskaliśmy kolejnych Partnerów, którzy dołączyli do zacnego
grona Partnerów Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca. Ogólnie do tej pory do
programu przystąpiły 34 firmy. Są wśród nich przedstawiciele branży
turystycznej, artystycznej, usługowej, reklamowej i inne, czyli: „dla każdego
coś dobrego”.
    

Od 01 lipca br. posiadacze
Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca, którzy zostali rodzicami w 2021r. mogą
ubiegać się o tzw. międzyzdrojskie becikowe, czyli świadczenie pieniężne w
wysokości 500 zł. Wystarczy wypełnić wniosek i podobnie jak w poprzednich
przypadkach dostarczyć czytelnie wypełniony formularz do urzędu, do pok. nr 6.-
Ewidencja Ludności. Przy składaniu wniosku prosimy nie zapomnieć o zabraniu ze
sobą dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka.  Wszystkim rodzicom przypominamy również, iż  posiadacze karty mieszkańca zwolnieni są w 80%
z opłat za pobyt dziecka w żłobku.  Osoby
nie posiadające karty, a zamieszkałe na terenie Gminy Międzyzdroje ponoszą
opłatę w wysokości 40 % ogólnie ustalonej kwoty. Ustalona opłata za pobyt
dziecka w żłobku wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Przypomnijmy, że wszystkie
informacje, wnioski oraz pełna lista ofert Partnerów dostępne są na stronie
www.karta.miedzyzdroje.pl. Warto więc wykorzystać możliwość ubiegania się o Międzyzdrojską Kartę
Mieszkańca. Korzyści jest wiele, wystarczy tylko chcieć.  

Anetta Czyżak

UM Międzyzdroje